Zprostředkování prodeje

 • Stanovení maximální reálné tržní ceny

 • Příprava nemovitosti pro prodej, nájem

 • Zpracování profesionální prezentace

 • Prohlídky nemovitostí

 • Jednání s potencionálními zájemci

 • Příprava smluvních dokumentů

 • Zajištění právního servisu, advokátní úschovy kupní ceny

 • Vklad do katastru nemovitostí

 • Zajištění PENB

Správa nemovitostí

 • Stanovení reálné tržní ceny nájmu

 • Vyhledávání vhodných nájemců

 • Ověření jejich referencí a bezdlužnosti

 • Příprava a podpis smluvních dokumentů k nájmům a jejich dodatků

 • Předání bytů nájemníkům

 • Komunikace s nájemníky při řešení jejich problémů

 • Přebírání a kontrola bytů při ukončení nájemní smlouvy

 • Řešení případného poškození bytu

 • Zajištění převodu médií (plyn, elektřina).

 • Pravidelné kontroly bytů

 • Zajišťování nutných oprav bytů

 • Kontrola včasného placení nájemného a záloh za služby.

 • Řešení problémů s výběrem nájemného až do přípravy podkladů pro právní vymáhání.

 • Provádění ročních vyúčtování jednotlivým nájemníkům a zajištění finančního dorovnání.

 • Komunikace se společenstvím vlastníků jednotek včetně účasti na jejich členských schůzích.

 • Informace o sporech s nájemci, které se nepodařilo vyřešit dohodou.

Masivní inzerce Exportujeme na